Bilder från handlingkursen med Marc Linnér
19-20 november 2005, i Gällivare (NNKK)


Här ser ni några av de mycket nöjda deltagarna på handler-kursen.
Även Camilla var glad trots att hon fick komma utan hund p.g.a. för sen anmälan ~ kursen var full!