Tidigare

13/3 2005 Svenska Vinthundklubben Norrbottensavdelningen 
Bilder finns här


Utländska 

Innan ni reser utomlands med hunden
Läs artikeln från Brukshunden 8/2005 "Passa er för hundpass!"
här

KOM IHÅG att kolla ev. vaccinationskrav och eventuella andra bestämmelser vid in- och utförsel till och från det land du tänker besöka, så du inte måste lämna din hund i tullen...

Aktuell information får du på
Jordbruksverkets hemsida

2008
 
 

Hela året SVENSKA kennelklubbsutställningar
~
internationella och nationella ~

länk
Följ sedan länkarna
> Verksamhet > Kalendarium > Utställningar


Hela året DANSKA internationella

länk


Hela året NORSKA internationella

länk


Hela året FINSKA internationella

länk


Hela året

FINSKA ~ specialklubbsutställningar

länk